حباب بن منذر(قسمت اول)

حباب بن منذر، از اصحاب شجاع و دلاور پیامبر اسلام (ص) و از سخن سرایان بنام است. او در دوران جاهلیت به صحت رأى و دقت نظر معروف بود، به همین جهت «صاحبنظر» لقب گرفت،

حباب در بیشتر جنگ هاى دوره پیامبر (ص) حضورى فعال و چشمگیر داشت .او در جنگ بدر، پرچمدار قبیله خزرج بود و فرماندهى آنان را به عهده داشت. پیش از آن که رسول‌اللَّه (ص) در محل بدر فرود آید، از یاران خود پیرامون محل جنگ نظرخواهى نمود.

حباب از آنجا که کاملاً بر منطقه اشراف داشت  گفت: اینجا اردوگاه خوبى نیست، ما باید خود را به نزدیکترین آب دشمن برسانیم در آنجا چاهى است که آبش شیرین و زیاد و تمام نشدنى است! کنارش حوضى مى‌سازیم و به مقدار لازم آب ذخیره ساخته و بقیه چاهها را کور مى‌کنیم. در سنجیده بودن همین رای کافی است که بدانیم در این موقع جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و گفت: رأى درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. حباب از آنجا که مشاوری دانا و امین در حوزه نظامی بود من بعد در اکثر غزوات پیامبر (ص) مورد مشورت و نظر خواهى قرار می گرفت،

او در احد، مأمور اطلاعاتى پیامبر (ص) و از جمله محافظان آن حضرت بود. حضرت محمد (ص) حباب را براى برآورد تعداد نیروهاى دشمن فرستاد و از او خواست تا گزارش کار را دور از چشم دیگران به ایشان بدهد. حباب با زیرکى در این مأموریت موفق شد و شمار دشمن را سه هزار نفر تخمین زد

سال پنجم هجرى پیامبر (ص) عزم پیکار با یهود بنى قریظه را کرد، حباب از معدود اسب سوارانى بود که در این واقعه در کنار رسول خدا (ص) حضور داشت آن حـضـرت دربـاره مـسـائل جـنـگـى و موقعیت عملیاتى با یاران خود مشورت کرد و از آنان نظر خواهى نمود. حباب در این واقعه همانند بدر، مشاور نظامى پیامبر (ص) بود. او برخاست و گفت :

نـظـرمـن ایـنست که میان کاخهاى ایشان (بنى نضیر و بنى قریظه ) نیرو مستقر کنیم ، و ارتباط خبرى گروههایشان را از یکدیگر قطع کنیم .در اینجا نیز رسول خدا (ص)نظرات حباب را پذیرفت و به اجراء گذاشت .ادامه دارد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *