زید بن ثابت ( قسمت دوم)

زید بن ثابت در غزوه حنین حضور داشت در جریان  این غزوۀ از سوی پیامبر(ص) مأمور شد که مردم را  سرشماری و غنایم را نیز حساب کند.

او در سال نهم هجرت در جنگ تبوک که رومیان علیه مسلمانان راه انداخته بودند شرکت داشت و از یاران مجاهد پیامبر (ص) محسوب می‏شد، حتى در همان جنگ رسول خدا پرچم قبیله بنى مالک را از  دست عماره بن حزم  گرفت و به دست زید داد، عماره ناراحت شد و گفت:مگر از من خظا و لغزشى سر زده است؟رسول خدا (ص) فرمود: نه، بلکه قرآن حق تقدم دارد و زید از تو بیشتر قرآن حفظ کرده است.
پس از وفات پیغمبر اوضاع دگرگون شد . سقیفه بنی ساعده تشکیل شد . هنوز جسم مطهر رسول خدا(ص) به خاک سپرده نشده بود که سران وقت در فکر تصاحب حکومت افتادند .در این بین نظر زید بن ثابت این بود که جانشین پیغمبر(ص) باید از مهاجرین و قریش انتخاب شود و در توجیه این نظریه به طرفداران انصار گفت: پیامبر(ص) ما از مهاجرین بود در حالی که ما از انصار هستیم پس بهتر است که جانشین وی نیز همچون خود او از مهاجرین انتخاب شود و سپس دستش را به سمت ابوبکر دراز کرد و گفت: خلیفه شما همین است، و خود او با ابوبکر بیعت کرد و سپس ابوبکر موضع‌گیری وی را ستود و برایش دعای خیر نمود وی در زمان ابوبکر نیز جزء کاتبین خلیفه اول قرار داشت.

در زمان خلافت ابوبکر از زیدبن ثابت خواسته شد تا قرآن را جمع آوری کند زید نیز آیه ها و سوره های قرآن را جمع آوری کرد و آن را از پراکندگی وخطر از بین رفتن نجات داد هر سوره که کامل می شد در صندوقچه مانندی از چرم به نام «ربعه» قرار می داد تا آن که سوره ها یکی پس از دیگری کامل گردید ولی هیچگونه نظم و ترتیبی بین سوره ها به وجود نیاورد این صحیفه ها، که سوره های قرآنی برآن نگاشته شده بود، پس از اتمام به ابوبکر سپرده شد این مجموعه پس از ابوبکربه عمر انتقال یافت و پس از وفات وی نزد دخترش حفصه نگهداری شد . عثمان هنگام یکسان کردن مصحف ها، آن را به عاریت گرفت تا نسخه های دیگر قرآن را با آن مقابله کند و سپس آن را به حفصه باز گردانید چون حفصه درگذشت، مروان که ازجانب معاویه والی مدینه بود، آن را از ورثه حفصه گرفت و از بین برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *